Усі різні – усі рівні

2010 року Рада Європи спільно з Міністерством культури і туризму України та в партнерстві з Центром розвитку «Демократія через культуру» здійснила публікацію української версії “Білої книги Ради Європи з міжкультурного діалогу”.

Тері Девіс, тодішній Генеральний секретаря Ради Європи (2004–2009), у передмові до “Білої книги” зазначив: “Міжкультурний діалог є потребою нашого часу. У світі, дедалі більш розмаїтому й непевному, мусимо розмовляти через етнічні, релігійні, мовні та національні бар’єри, щоб досягти суспільної злагоди й запобігти конфліктам.

Головною думкою є те, що міжкультурний діалог неможливий без спирання на універсальні цінності – демократію, права людини, верховенство права”

На думку Юрія Богуцького, Радника Президента України, Віце-президента Національної Академії Мистецтв України, директора Інституту культурології НАМУ, академіка НАМУ, професора, кандидата філософських наук , “Поява української версії “Білої книги з міжкультурного діалогу” дуже важлива і актуальна. Розуміння тенденцій сучасного європейського розвитку і практичне засвоєння механізмів міжкультурного діалогу може стати історичною особливістю суспільного розвитку України, ключовим ресурсом її успішного поступу в XXI столітті. Упевнений, що вона приверне належну увагу науковців, політиків, студентства, широкого кола культурологів України.”

В оформлені публікації використано роботу Антоні Міро "Валенсія" (Pas Valenci, 2009)
Ukrainian