Творчий шлях до миру та соціальної злагоди

Акредитація Центру розвитку «Демократія через культуру»
January 9, 2020
«Розбурхана ідентичність: хто є сьогодні журналістом?»
February 2, 2020

©Development Centre “Democracy through Culture”

27 січня 2020 року в музеї «Літературне Придніпров’я» (м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 64) відбулося відкриття виставки «Охорона традиційних ремесл і мистецтв як запорука миру». Це спільна ініціатива Національної академії мистецтв України, Міністерства культури Колумбії, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Центру розвитку «Демократія через культуру» та Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА. В основу виставки покладена успішна практика Колумбії з охорони нематеріальної культурної спадщини «Стратегія з охорони традиційних ремесел заради побудови миру», яка 2019 року внесена ЮНЕСКО до Реєстру кращих охоронних практик https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-strategy-of-traditional-crafts-for-peace-building-01480.

Гасло пропонованої виставки «Жива традиція –живі знання – жива культура – живий світ» вказує на визначальну роль культури, традиційних знань і навичок, що передаються від покоління до покоління, видозмніюються, осучаснюються, в розвитку сучасного суспільства, досягненнні соціальної злагоди, побудові миру. Відштовхуючись від люб’язно наданої Міністерством культури Колумбії візуальної та текстової презентації їхньої програми, що розвивається в 11 містах Колумбії, виставка пропонує познайомитися з українською практикою, яка дозволяє скласти не менш успішну програму творчого шляху до миру й соціальної злагоди в Україні.

©Development Centre “Democracy through Culture”

©Development Centre “Democracy through Culture”

Як зазначила Наталія Першина, начальник Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА, відкриваючи виставку, це є першим кроком до розмови про нові напрямки у розвитку НКС, оскільки Дніпропетровська область, як область, що першою включила до Репрезентативного списку та Списку негайної охорони ЮНЕСКО елементи НКС, а це – Петриківський розпис та Козацькі пісні Дніпропертровщини, має досвід і готова показати, наскільки важливою є передача знань між поколіннями, що веде до порозуміння, налагодження діалогу та творчій співпраці.

Лілія Гиренко, начальник управління з питань гуманітарної, соціальнокультурної сфери та освіти Дніпропетровської обласної ради, зазначила, що в області проводиться ціла низка заходів, що порушують такі важливі питання, як гендер та НКС, питання сталого туризму і НКС, відбуваються фестивалі та виставки, спрямовані на популяризацію НКС не лише в Дніпропетровській області  а й поза її межами, зокрема, ця виставка яскраво демонструє важливість культури і культурної спадщини в розвитку окермої громади, області та країни.

©Development Centre “Democracy through Culture”

Національна програма охорони традиційних ремесел, ініційована Міністерством культури Колумбії, є однією з опор  політики з охорони нематеріальної культурної спадщини Колумбії та всієї Латинської Америки. В її серцевину покладена стратегія «Культурний інстументарій миру». 

Виставка презентує колумбійський досвід, який визнано на найвищому рівні, як сказано в описі до практики: «Стратегія охорони традиційних ремесел для побудови миру стосується підсилення традиційних ремесел за допомогою системи передачі знань між поколіннями, від майстра до учня, заснованої на неформальному методі «навчання практикою». Стратегія охорони має на меті підготовку різних верств населення, створення виробничих зв’язків та сприяння культурному підприємництву. Стратегія орієнтована на кваліфікаційне визнання традиційних ремесел, покращуючи можливості працевлаштування; провадження політики охорони та розвитку традиційних ремесел та забезпечення наступності в передачі та практиці цих ремесел; вдосконалення шкільних програм та курсів. Пріоритет надається молодим людям, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту, відчули брак можливостей розвитку, покинули школу та опинилися в умовах безробіття» (https://ich.unesco.org/en/BSP/safeguarding-strategy-of-traditional-crafts-for-peace-building-01480.).

Українська частина експозиції побудована таким чином, щоб якомога ширше показати розмаїття традиційних ремесел, навичок і мистецтв, а також культурних традицій в Україні та їх неоціненне значення в повсякденному житті.

Слід відзначити, що на відкритті виставки було багато молодих людей, які вивчають традиційні ремесла. Майстриня Петриківського розпису, носій НКС Тетяна Гарькава вказала на важливість міжгенераційної передачі знань і навичок.

©Development Centre “Democracy through Culture”

©Development Centre “Democracy through Culture”

Серед інших елементів на виставці є зразки, що репрезентують Луганщину і показують, наскільки важливим сьогодні є питання миру та побудови соціальної злагоди шляхом культурної взаємодії, залучення молоді до вивчення традиційних ремесел. Виставка показує можливості України в цьому напрямку: кожна місцевість додає свій зразок живої культури, а отже, представляє людей різних національностей і віку, які є культурними амбасадорами миру.

Жива традиція –живі знання – жива культура – жива Україна!

©Development Centre “Democracy through Culture”

 

©Development Centre “Democracy through Culture”

©Development Centre “Democracy through Culture”

©Development Centre “Democracy through Culture”

©Development Centre “Democracy through Culture”

Ukrainian