Орієнтовний план роботи НКС платформи на 2020 рік: дискусії, конференції, семінари, круглі столи

Нематеріальна культурна спадщина в сучасних умовах охоплює різноманітні напрями творчої, дослідницької та організаційної діяльності,  залучаючи в свою орбіту дедалі більше зацікавлених сторін. Центр розвитку «Демократія через культуру», як організація, що отримала акредитацію ЮНЕСКО з надання консультативно-дорадчих послуг Комітетові ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, ставить собі за мету підвищити рівень обізнаності з Конвенцією ЮНЕСКО в Україні, розуміння важливості нематеріальної культурної спадщини в питанні національного розвитку, відповідальності за охорону цієї спадщини через навчання, дослідження, інвентаризацію, підготовку номінаційних досьє до відповідних списків і реєстрів, розробку необхідних заходів і програм тощо. Це передбачає залучення якомога ширшого кола зацікавлених сторін, носіїв, дослідників, наукових, навчальних установ, закладів культури різної форми власності, громадських організацій.

Саме тому Центр розвитку «Демократія через культуру» запрошує всіх, хто небайдужий і відповідальний за дослідження, охорону живої спадщини, долучитися до низки дискусій, круглих столів, конференцій, які плануються в 2020 році, складаючи один із важливих інструментів громадської участі в формуванні та реалізації політики в цій сфері.

В обговореннях можуть брати участь представники місцевих органів влади і місцевих громад, громадських організацій, діяльність яких прямо чи опосередковано пов’язана з культурною спадщиною, культурних установ – музеїв, бібліотек, культурних центрів, закладів та центрів освіти, ЗМІ,  професійних спілок та окремі зацікавлені громадяни.

Напрямок І: Нематеріальна культурна спадщина, культурне і біорозмаїття. У межах цього напрямку обговорюватимуться питання, пов’язані з НКС, що стосуються взаємодії культур, біорозмаїття, екології, традиційного харчування, традиційного вирощування рослин тощо, які складають важливу частину нашої культури.

Напрямок ІІ: Урбаністична культурна спадщина і НКС. Цей напрямок стосується питань нематеріальної культурної спадщини в сучасному місті, напрацювання рекомендацій щодо відповідних досліджень. Розглядається можливість проведення конференції “Нематеріальна культурна спадщина і надрозмаїття: культурна спадщина в сучасному місті – виклики та можливості”;

Напрямок ІІІ: Сталий туризм. Пропонується обговорити коло питань, що пов’язані з туристичною діяльністю, зокрема, всі «за» і «проти» взаємозв’язку між НКС і туризмом на основі міжнародного досвіду та українських реалій, приклади «творчого туризму» та програм місцевого розвитку, як це відбувається в Португалії.

Напрямок ІV: Мова як носій НКС. Цей напрямок передбачає продовження розпочатої роботи в рамках Року мов корінних народів ЦР «Демократія через культуру» і Науково-методичним центром з вивчення НКС народів Приазов’я Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, з підсумковим науково-практичним семінаром «Роль корінних мов у розбудові миру та реалізації цілей сталого розвитку».

Напрямок V: Поняття і терміни у сфері НКС. Планується обговорити шляхи впровадження, розуміння та адаптації міжнародної термінології та концепцій у сфері НКС на національному рівні.

Напрямок VІ: Заборонена спадщина. Цікавий напрямок, що передбачає виявлення та обговорення проявів/елементів нематеріальної культурної спадщини, які в радянський період опинилися під забороною, але не зникли, а практикувалися менш відкрито, нагадуючи вогнище, що зберігає жарини, й від подиху свіжого вітру розпалюється з новою силою.

Напрямок VІІ: Спадщина, яка об’єднує, спадщина заради соціальної злагоди та миру.

Упродовж року планується проведення конференцій і круглих столів по всіх вказаних напрямках, програму яких буде складено в лютому 2020 року, з можливістю її коригувати та  оновлювати.

Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, відкриті до співпраці та спілкування, головною метою якого є досягнення спільної мети і повага до нематеріальної культурної спадщини, дотримання етичних принципів.

З пропозиціями звертайтеся на e-mail: demcult2017@gmail.com з позначкою напрямку роботи, наприклад, «Напрямок V», або заповніть Google форму https://forms.gle/47YAB6tDVwTtUjML8

Передрук матеріалів з сайту можливий тільки з посиланням на сайт
Ukrainian