ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Ефективне управління в рамках міжнародних договорів вимагає створення органів, що контролюватимуть усі процеси та питання, які виникають. Для реалізації Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини було створено 3 окремі органи, відповідальні за проекти, передбачені Конвенцією.1. Генеральна асамблея держав-учасниць Вищим органом Конвенції є Генеральна асамблея держав-учасниць, завданням якої є визначення стратегії здійснення Конвенції. Регулярні сесії Генеральної асамблеї проводяться що 2 роки. Асамблея діє відповідно до правил процедури як компетентний орган з усіх питань, що стосуються Конвенції. 2. Міжурядовий комітет зі збереження нематеріальної культурної спадщини

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини складається з представників 24 держав-учасниць, що обираються Генеральною асамблеєю на чотири роки. Ротація половини членів Комітету відбувається кожні 2 роки. Найважливішими завданнями Комітету є:

 • сприяння досягненню цілей Конвенції, підтримка та контроль їх виконання;
 • надання рекомендацій щодо найкращих практик та рекомендацій відносно заходів з охорони нематеріальної культурної спадщини;
 • підготовка та подання на затвердження до Генеральної асамблеї проекту плану використання коштів Фонду;
 • пошуки шляхів збільшення наявних ресурсів і вжиття необхідних заходів для цього;
 • складання та подання на затвердження до Генеральної асамблеї оперативних керівних принципів для виконання цієї Конвенції;
 • аналіз доповідей, представлених державами-учасницями, та їх резюме для Генеральної асамблеї;
 • аналіз заяв, поданих державами-учасницями, та їх розгляд відповідно до критеріїв, встановлених Комітетом та затверджених Асамблеєю. При оцінці заявок, поданих державами-учасницями, Комітету допомагає Орган з оцінки.

Створений 2014 року Орган з оцінки складається з 12 членів: 6 експертів, призначених державами, що є членами Комітету, та шістьох неурядових організацій, акредитованих ЮНЕСКО. Повна ротація Органу з оцінки відбувається кожні чотири роки, а чверть складу змінюється щороку. Відбір учасників базується на принципі географічної репрезентативності.

Орган оцінки розглядає:

 1. заявки на включення до списку ЮНЕСКО елементів, що вимагають термінової охорони;
 2. заявки на включення до Репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини;
 3. вибір кращих практик з охорони нематеріальної культурної спадщини;
 4. рішення про надання міжнародної допомоги в обсязі понад 100 000 доларів США.

Секретаріат

Третім органом Конвенції є Секретаріат ЮНЕСКО. Головне завдання – підготовка документації для Комітету та Генеральної асамблеї, організація порядку денного цих органів та забезпечення виконання їхніх рішень.

 

Ukrainian