НКС – Досвід освітніх програм

Петриківський розпис

Метою цього допису є знайомство з курсами, які існують в Україні й покликані підвищити обізнаність про нематеріальну культурну спадщину шляхом освітніх програм.

 До історії:

Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIXXX ст.  –  у 2012 році був занесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини[1], а в 2013-у Петриківський декоративний розпис як феномен українського народного орнаментального малярства  (Petrykivka decorative painting as a phenomenon of the Ukrainian ornamental folk art)[2] включений до Репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Відповідно до п. а) підпункту і. Статті 14 «Освіта, підвищення обізнаності й нарощення потенціалу» Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»[3] держава докладає зусиль для забезпечення визнання поваги та підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини (НКС) завдяки й освітнім програмам, спрямованим  на  широку  громадськість, зокрема молодь. Підвищення обізнаності про НКС та залучення молоді відбувається у межах шкільних навчальних програм, навчальних програм для дітей раннього і дошкільного віку, а також студентів. Такі методики адаптовані до місцевих умов чи складені на основі знань про місцевий елемент НКС; розробляються також відповідні матеріали.

Цікавим досвідом у цьому розрізі є діяльність Петриківського дошкільного навчального закладу №1.[4]. У 2013 році колектив авторів, В. Корінько, Н. Міхіна, І. Корінько спільно з творчою групою ДНЗ №1  Г. Кравець, І. Гордієнко, О. Говоруха, В. Носуля, С. Прядкова розробили методичний посібник «Петриківський первоцвіт»[5], який вийшов друком у тернопільському видавництві «Мандрівець» 2015 р. і розрахований на дітей віком від 2 до 6 років. Посібник покликаний ознайомити дітей з петриківським декоративним розписом, його наповнення відповідає вимогам базового компоненту освіти «Дитина у світі культури». Методичні розробки доповнені альбомами «Альбом майбутнього художника» і «4-й рік життя»  з відповідними завданнями. Альбоми розраховані на дітей від 3 до 6 років, у них подано зразки робіт петриківських майстрів. Крім ознайомлення і залучення дітей до нематеріальної культурної спадщини з раннього віку, ці розробки мають на меті допомогти дитині у розвитку сенсорних здібностей, дрібної моторики, формуванню естетичного сприйняття світу. І головне, що ця розробка дозволяє залучити до вивчення нематеріальної культурної спадщини не лише дитину, а й батьків – завдання в альбомах побудовані цікаво й дають можливість виконувати їх спільно. Вказані методичні рекомендації з комплектом альбомів розраховані на педагогів дошкільних закладів і батьків.

 

Іншою навчально-методичною розробкою є «Мистецтво Петриківського розпису»[6], розраховане на позашкільну роботу у дитячих художніх закладах і дітей дошкільного та шкільного віку. Метою цієї розробки є залучення дітей до вивчення національної культурної спадщини. Авторами методичних розробок є Олена Харченко та Наталя Горшкова-Кандаурова.

Обидві методичні рекомендації, крім творчих завдань, містять матеріал про історію Петриківського розпису, розповідають про майстрів та подають фотоілюстрації «Роботи майстрів Петриківського розпису». Обидва видання були створені в тісній співпраці з майстрами Петриківського розпису.

 

 

 

Цікавою роботою є підручник Тетяни Гарькавої, українського художника, педагога, заслуженого майстра народної творчості України, народного майстра Петриківського розпису «Петриківський декоративний розпис», який вийшов друком у видавництві «Ліра» (м. Дніпро) 2017 р. Підручник розрахований на учнів загальноосвітніх шкіл, художніх коледжів, студентів вищих мистецьких закладів. Підручник побудовано таким чином, що дає змогу ознайомитися з історією Петриківського розпису, технікою і прийомами розпису, орнаментами; він містить додатки, які представляють твори майстрів декоративного розпису.

 

 

 

[1] з оновленим переліком можна ознайомитися за посиланням http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164

[2] https://ich.unesco.org/en/RL/petrykivka-decorative-painting-as-a-phenomenon-of-the-ukrainian-ornamental-folk-art-00893

[3] http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_d69

[4] http://petrykivskiydnz1.dnepredu.com/uk/

[5] http://mandrivets.com/tovar/petrykivskyj-pervotsvit-metodychnyj-posibnyk/

[6] http://mandrivets.com/tovar/mystetstvo-petrykivskogo-rozpysu-navchalno-metodychnyj-posibnyk/

Ukrainian