НКС 2018: склад нових елементів

Це повідомлення є анотацією аналітичної статті, яка готується, і просто наочно демонструє актуальну ситуацію з номінаціями до списків ЮНЕСКО у сфері НКС.

2018 року до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, Списку елементів НКС, що потребують негайної охорони, та Реєстру кращих практик у сфері НКС було подано 51 номінацію (див. Діаграму 1), одну номінацію вилучила сама держава-учасниця, тобто, розглядалися 50 номінацій.

Діаграма 1

 

Аналізуючи подані номінації до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, можна простежити таку тенденцію: найбільше номінацій представляють кілька регіонів чи всю країну.

Діаграма 2.

Подані номінації представляють переважно кілька доменів (категорій), як це видно з наступної Діаграми.

Діаграма 3.

Аналізуючи домени (категорії), можна побачити переважання домену, який складають  соціальні практики, ритуали та святкові заходи, усні традиції та форми вираження, включаючи мову як засіб передачі нематеріальної культурної спадщини. 

Діаграма 4.

 

Розгляд номінацій, поданих до Списку елементів НКС, що потребують негайної охорони, дозволяє побачити ті аспекти, які громади/країни визначили такими, що несуть загрозу.

Усього було подано 7 елементів. Вони, переважно, представляють якийсь один певний регіон (4 номінації), або охоплюють кілька регіонів чи всю країну (3 номінації).  Всі вони поєднують кілька доменів, але у більшої частини присутні такі домени, як «усні традиції та форми вираження, включаючи мову», «соціальні практики, ритуали та святкування» і «виконавські мистецтва».

Діаграма 5

До основних із визначених загроз належать урбанізація, міграція, застосування нових технологій, що кидають виклик традиційним практикам, загрози від конфліктів, виклики, пов’язані з передачею знань, втрата соціальної ролі, демографічні процеси, кліматичні зміни тощо.

Що стосується Реєстру кращих практик у сфері НКС, то тут представлено 2 номінації: одна має національний характер, інша – субрегіональний, тобто, поширення елемента як на національному, так і міжнародному рівні. Обидві номінації дуже цікаві: одна присвячена підвищенню рівня обізнаності у сфері культурної спадщини, збереженню культурних традицій, друга – окремій практиці, а саме: місцям оповідей легенд. Обидві номінації охоплюють кілька доменів.

Діаграма 6.

Цікавим є співвідношення поданих та включених елементів до Репрезентативного списку ЮНЕСКО, Списку елементів НКС, що потребують негайної охорони, та Реєстру кращих практик у сфері НКС

Діаграма 7

Звертаємо увагу, що одна з країн-учасниць сама відкликала номінацію,

Діаграма 8

 

Ukrainian