Нематеріальна культурна спадщина: сталий розвиток та взаємозв’язок конвенцій

@Ігор Панчишин (Ihor Panchyshyn)
ОСВІТА У СФЕРІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА
March 12, 2021

Громадська організація «Центр розвитку «Демократія через культуру» спільно з Одеським обласним центром української культури проводять низку семінарів на тему «Нематеріальна культурна спадщина: сталий розвиток та взаємозв’язок конвенцій». Семінари присвячені підготовці та обговоренню матеріалів, які складуть частину Національного (Періодичного) звіту від Одеської області, відповідно до ст. 29 Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини: «Держави-учасниці подають Комітетові ЮНЕСКО з питань НКС, дотримуючись  форми  та періодичності,  що визначаються Комітетом, звіти про законодавчі, регулятивні та інші заходи, ужиті для виконання цієї Конвенції».

 Семінари присвячені темам:

  1. Що таке Періодичний звіт, хто його готує, роль і місце в цьому місцевих громад.
  2. Принципи, підходи та інструменти в підготовці Періодичного звіту за новим форматом: що таке індикатори, методика їх визначення, пошук інформації, головні зацікавлені сторони.
  3. Аналіз ситуації щодо заходів, ужитих для виконання цієї Конвенції.
  4. Чому важливий взаємозв’язок між конвенціями ЮНЕСКО?
  5. Необхідність міжсекторальної співпраці в охороні НКС.
  6. Чи і чому важливо обговорювати звіти з громадами, групами, носіями та окремими особами?
  7. Чому не можна без згоди брати та використовувати інформацію у громад, носіїв та окремих осіб?
  8. Важливість публічного та широкого обговорення Періодичного звіту країни.

Це лише невелике коло питань, які пропонується обговорити. Семінари проводитимуться щосереди, починаючи з 14 квітня 2021 року.

На семінарах використовуватимуться методичні рекомендації ЮНЕСКО, матеріали спеціальних тренінгів з написання періодичних звітів, відповідно до нових вимог і форм, які проводило ЮНЕСКО в березні-квітні 2021 року для країн Європи.

Програму конкретного семінару та посилання на нього буде надіслано напередодні кожного заходу.

Реєстраційна форма для кожного семінару буде розсилатися на передодні.

Ukrainian