МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Спадок громади складається з людей, які цінують характерні особливості культурної спадщини, яку бажають зберегти через суспільну діяльність і передати наступним поколінням.

(Рамкова Конвенція Ради Європи “Про цінність культурної спадщини для суспільства”, 2005. Конвенція Фаро).

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-action-plan

Ukrainian